Přihlásit se

Osoba: Kateřina Vondrová, JK Dvůr Kanovsko,z.s (ML0131), L, H3064

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
JK Dvůr Kanovsko,z.s - jezdec

Koně

Subjekty