Přihlásit se

Osoba: Petra Koláčková, JK Danty Polanka nad Odrou, z. s. (MH0347), H, H3170

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty