Přihlásit se

Osoba: Jana Kleinová, Stáj Bacchus o.s (ML0075), L, H3377

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Korespondent
Stáj Bacchus o.s - korespondent, statutární zástupce
Oblíbené závody (2)

Koně

Subjekty