Přihlásit se

Osoba: Kristýna Křesálková, Stáj Cáb (MH0089), H, H3876

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Spolujezdec spřežení, Spřežení
Role v JIS
Korespondent
Stáj Cáb - korespondent

Koně

Subjekty