Přihlásit se

Osoba: Pavla Konetzná, Jezdecký klub Kočendovec Bohumín o.s. (MH0302), H, H4154

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná

Koně

Subjekty