Přihlásit se

Osoba: Pavla Konetzná, Jezdecký klub Kočendovec Bohumín o.s. (MH0302), H, H4154

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Jezdec
Jezdecký klub Kočendovec Bohumín o.s. - jezdec

Skoky