Přihlásit se

Osoba: Štěpán Filip, Stáj Kincl z.s. (MH0031), H, H4241

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skokySportovní odznak pony

Koně

Subjekty