Přihlásit se

Osoba: Karla Vykydalová, Jezdecký klub Kočendovec Bohumín o.s. (MH0302), H, H4445

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Oblíbené závody (1)

Koně

Subjekty