Přihlásit se

Osoba: Martina Horáková, Jezdecký klub MUSTANG (MH0218), H, H4489

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Jezdec
Jezdecký klub MUSTANG - jezdec

Koně

Subjekty