Přihlásit se

Osoba: Sylvie Prokešová, JK Mansberk (ML0153), L, J0HFP

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Nemá ZZVJ
Role v JIS
Korespondent
JK Mansberk - korespondent
Oblíbené závody (41)

Koně

Subjekty