Přihlásit se

Osoba: Kateřina Cibulková, Šárka Trávníčková (MB0428), B, J0K29

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty