Přihlásit se

Osoba: Xenia Belaia, ArtDressage Stable, z.s. (MR0067), R, J0KCA

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Jezdec
ArtDressage Stable, z.s. - jezdec

Koně

Subjekty