Přihlásit se

Osoba: Karolína Chujacová, Stáj Boškůvky (MG0286), G, J0KY8

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
Stáj Boškůvky - jezdec

Koně

Subjekty