Přihlásit se

Osoba: Kristýna Brodská, JS Hubert Přítoky (MB0141), B, J0L5T

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty