Přihlásit se

Osoba: Eliška Šedivá, Šárka Trávníčková (MB0428), B, J0P52

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Spolujezdec spřežení
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty