Přihlásit se

Osoba: Kateřina Weiszová, SK Stáj 3K Přední Lhota , z.s. (MB0098), B, J0PAX

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty