Přihlásit se

Osoba: Jana Škodová, JK Čtyřkolák, z.s. (MB0489), B, J0RF2

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Nemá ZZVJ
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty