Přihlásit se

Osoba: Victoria Schopper, None (), , J0RHV

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Drezura, Pony
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty