Přihlásit se

Osoba: Alice Hubáčková, Equine Sport Center Olomouc, o.p.s. (MH0340), H, J0T0P

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Drezura, Pony
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezuraSportovní odznak pony
Role v JIS
Jezdec
Equine Sport Center Olomouc, o.p.s. - jezdec

Koně

Subjekty