Přihlásit se

Osoba: Rozálie Závodná, Stáj Drápal z.s. (MG0043), G, J0TG6

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony
Role v JIS
Jezdec
Stáj Drápal z.s. - jezdec
Oblíbené závody (2)

Koně

Subjekty