Přihlásit se

Osoba: Oliver Písařík, BOHEMIA ENERGY Club a.s. (MB0488), B, J0V0F

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty