Přihlásit se

Osoba: Daisy Bostocková, Stáj Svobodová,z.s. (MA0143), A, J0VB6

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty