Přihlásit se

Osoba: Jasmína Georgieová, JK Poříčí (MB0066), B, J0VCL

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Nemá ZZVJ
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty