Přihlásit se

Osoba: Veronika Hrdličková, None (), , J0VE7

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Tato osoba nemá žádné aktivní funkce.
Role v JIS
Jezdec

Koně

Subjekty