Přihlásit se

Osoba: Eliška Krejčí, Royal B Horse Academy, z.s. (MH0439), H, J0VSL

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Nemá ZZVJ
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty