Přihlásit se

Osoba: Barbora Růžičková, Stáj Lhota pod Horami z.s. (MC0264), C, J0VV9

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Nemá ZZVJ
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty