Přihlásit se

Osoba: Magda Anna Ektilahova, Dvůr Hoffmeister z.s. (MA0282), A, J0WAE

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty