Přihlásit se

Osoba: Nikola Hájková, Nikola Hájková (MB0579), B, J0XZ7

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Profilová fotka
Profilová fotka osoby
Role v JIS
Korespondent
Nikola Hájková - korespondent, statutární zástupce

Koně

Subjekty