Přihlásit se

Osoba: Michaela Páleníková, Stáj Kincl z.s. (MH0031), H, J10VO

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Nemá ZZVJ
Profilová fotka
Profilová fotka osoby
Role v JIS
Jezdec
Stáj Kincl z.s. - jezdec

Koně

Subjekty