Přihlásit se

Osoba: Tereza Michálková, Pegas Děpoltovice (MK0001), K, K0299

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skokySportovní odznak pony

Koně

Subjekty