Přihlásit se

Osoba: Romana Minářová, Hanácký dvůr, z.s. (MH0396), H, L0059

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.
Hanácký dvůr, z.s. - jezdec

Skoky