Přihlásit se

Osoba: Jana Hausková, Jezdecký klub Panská lícha z.s. (MG0061), G, L0071

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Jezdec
Jezdecký klub Panská lícha z.s. - jezdec

Koně

Subjekty