Přihlásit se

Osoba: Tereza Benediktová, JK Sport Pravčice (ML0007), L, L0310

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Jezdec
JK Sport Pravčice - jezdec
Oblíbené závody (9)

Koně

Subjekty