Přihlásit se

Osoba: Daniela Prokešová, JK Mansberk (ML0153), L, V0739

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Drezura, Pony
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezuraSportovní odznak pony
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty