Přihlásit se

Osoba: Barbora Sýkorová, None (), , Z1565

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty