Přihlásit se

Osoba: Aleksandra Pietryszyn, Polsko (MZ0068), Z, Z99AD

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty