Log in

​​Registrace osoby do subjektu

Každá osoba (občan) se může do ČJF registrovat pouze prostřednictvím tzv. mateřského subjektu.

Další informace o registraci osob do ČJF naleznete v záložce: Členství v ČJF / Informace o registraci do ČJF


TIP: Pokud žádost nedokončíte (nevytvoříte platební příkaz) lze se k ní kdykoli vrátit v záložce "Žádosti" a kliknutím na fialový text žádosti, která je ve stavu "Částečně vytvořená". 

TIP: Pokud se nějaká žádost nezdaří, lze ji v seznamu žádostí smazat do momentu její úhrady.

TIP: Členství osob a jejich licence lze lze prodloužit dvěmi způsoby:

 • Hromadnou žádostí - vhodné pokud potřebujete zpracovat více osob a koní - nápověda zde: Hromadná platba
 • Samostatnou žádosti z karty osoby


Vzdělání / funkce osob - jak postupovat po složení příslušné zkoušky (nebo zadání funkce bez zkoušky)

 • Složení ZZVJ - je třeba zaslat potvrzení o splnění ZZVJ na oblastního sekretáře, aby mu byla do systému přidána funkce Jezdec. 
 • Přísedící spřežení - je nutné se obrátit na oblastního sekretáře, aby zadal funkci "Jezdec - přísedící spřežení" do JISu.
 • Voltižní jezdec - je nutné se obrátit na oblastního sekretáře, aby zadal funkci "Jezdec - voltiž" do JISu.
 • Instruktor / Trenér / Lonžér / Rozhodčí / Stavitel apod. - je nutné se obrátit na oblastního sekretáře, aby zadal funkci

Po přidání příslušné funkce stačí uhradit licenční poplatek (nebyl-li již uhrazen s jinou funkcí) stejným způsobem, jako u jakékoli jiné osoby.


POZOR:
Osobám je nutné vygenerovat žádost o prodloužení členství do posledního dne měsíce února - Členství osoby v řádném ternímu.
Žádosti vygenerované v období 1.3.-31.3. již budou zpoplatněny zvýšenou položkou - Členství osoby po řádném termínu.


Peníze musí být připsány na účet ČJF nejpozději do 31.3. Po tomto termínu osobě zaniká členství v ČJF a dnem 1.4. bude vyřazena z evidence subjektu. 


Po 1.4. tedy kadžá osoba, která neuhradila členský příspěvek dle Stanov ČJF "Řádně a včas" musí znovu vyplnit přihlášku do ČJF, jako osoba nová, jen s tím, že se v přihlášce předvyplní známé údaje a budou zachvány její funkce (ZZVJ = funkce Jezdec - navždy, ostatní funkce jako Rozhodčí, Stavitel, Steward, Trenér, Instruktor apod. pokud doba neuhrazení členství a licence nebyla delší, než 5 let) 


POZOR:
Žádost o aktivaci licence osoby na daný rok je nutné podat samostatně a to až po té, co bude osoba do ČJF řádně přijata jako člen do ČJF. Dle registračního a přestupního řádu musí každou osobu schválit Oblastní Výbor budoucí mateřské oblasti a o licenci smí požádat až již schválený člen. Proto nebylo možné tyto žádosti spojit do jedné.


 1. Akce nad osobou v subjektu
  - prodloužení členství a licence osoby
  - vyřazení osoby ze subjektu

  1. Jděte na seznam osob subjektu a kliněte na jméno osoby, dostanete se na kartu osoby.​
  2. Na kartě osoby nahoře jsou další žádosti, které můžete nad daným koněm použít.


  3. Stiskněte modré tlačítko vedle roletky, vyberte co za osobu budete platit (členství nelze vynechat) a dejte vytvořit žádost


 2. ​Registrace nové osoby

  1. Jděte na kartu subjektu do záložky "Odeslat žádost" a vyberte "Registrace Nové osoby" 


   Nebo pokud vidíte záložku "Osoby" můžete nad seznamem osob kliknout na tlačítko "+" 

  2. Zadejte rodné číslo osoby. Každá osoba může být v ČJF registrována pouze jednou. Pokud je osoba již v ČJF registrována, bude nabídnuta žádost "Přestup osoby". Pokud registrována není, budete pokračovat v žádosti "Registrace nové osoby" dalším krokem.
   POZOR: U cizinců, kteří rodné číslo nemají sestavíte rodné číslo z data narození (RRMMDD, u žen začíná měsíc číslem5 nebo 6) a za lomítko dáte 0000 (pokud systém hlásil duplicitu pak 0001,0002,...)  3. V dalším kroku doplníte všechny povinné údaje. Mezi povinné údaje patří i telefon a e-mail. Na každého člena je nutné mít kontakt - JIS automaticky posílá důležité informace související s členstvím v ČJF. V případě dětí uvádějte kontaktní údaje na jejich zákonné zástupce. K profilu nahrávejte průkazovou fotografii osoby. Od roku 2017 neexistují papírové licence ani hobby karty a identifikace osob bude prováděna přes JIS.
   - Nezasílat info: JIS bude rozesílat informace o akcích ČJF, školeních a dalších činnostech relevantních k funkci, oblasti a disciplíně dané osoby. Toto zasílání lze vypnout. Nejde vypnout technické informace a informace související přímo se členstvím v ČJF (neuhrazené poplatky, přestupy a pod.)
   Zveřejnění kontaktních údajů: U osob a jezdců kontaktní údaje JIS nikde nezveřejňuje. Zveřejněny jsou pouze u funkcionářů, touto volbou lze vypnout.
   - Souhlas se zpracováním osobních údajů: Pokud nebude osoba souhlasit se zpracováním osobních údajů, nelze ji do ČJF zaregistrovat.  4. Uložte si do počítače PDF soubor se žádostí o členství s vyplněnými údaji o osobě přes tlačítko "Uložit vyplněný formulář".  5. Formulář nechte podepsat osobou vstupující do ČJF (v případě nezletilých podepisuje jejich zákonného zástupce). Podepsat musí také statutární zástupce subjektu, do kterého osoba vstupuje.  6. Přílohu naskenuje (nebo vyfoťte na mobilní telefon) a připojte jako přílohu k žádosti o členství. Pokud nemáte scanner nebo neumíte přílohu připojit, pak je nutné jí odeslat e-mailem Vašemu oblastnímu sekretáři (nebo poštou v papírové podobě) a dole zaškrtnout políčko - "Příloha bude zaslána poštou". Dokud ale příloha nebude doručena k sekretáři, nebude možné tuto žádost schválit.  7. Žádost je vytvořena. Nyní můžete podat další libovolnou žádost.
   POZOR: Placené žádosti se střádají v košíku a je nutné je nejprve uhradit. Dokud nebudou zaplaceny, nedostanou se do procesu schvalování.  8. Jděte do Nákupního košíku (ikona košíku v záhlaví stránky) a vyberte všechny žádosti, ze kterých chcete vytvořit platbu. Vyberte typ platby:
   Platební příkaz - bude vygenerován platební příkaz, na základě kterého provedete platbu. Platby FIO->FIO jsou zúčtovány během několika minut. Platby z ostatních bank trvají až tři dny. Platba je uznána okamžikem připsání peněz na účet ČJF.
   Platební karta - budete přesměrováni na platební bránu FIO Banky. Provedete platbu. Platba je uznána okamžikem úspěšného dokončení transakce.

   `

  9. Pokud platíte převodním příkazem, je vygenerován platební příkaz (je možné si jej vytisknout). 
   POZOR: Při zadávání převodního příkazu ve vaší bance  je nutné zadat správné číslo účtu ČJF a také variabilní symbol do platby (správně opsat z platebního příkazu), bez toho nebude platba automaticky spárována se žádostí.​
   TIP: V levé části platebního příkazu lze vyplnit jiné fakturační údaje v případě, že faktickým plátcem není přímo daný subjekt. Po úpravě fakturačních údajů je nutné kliknout na tlačítko "Uložit"  10. Platbu a její stav lze kontrolovat na záložce "Platby".
   TIP: Kliknutím na fialový text popisu platby se zobrazí znovu detail platebního příkazu a lze si ho znovu vytisknout.
   FAKTURA: Fakturu za platby si lze stáhnout po připsání peněz na účet ČJF z detailu platebního příkazu.  11. Stavy žádostí lze sledovat v záložce "Žádosti"
   Stav - Částečně vytvořeno: K rozpracovaným žádostem se lze kdykoli vrátit kliknutím na fialový text a lze je dokončit. Zejména u registrací dětí tuto možnost využijete. Vytisknete žádost, dáte jí žadateli, aby v následujících dnech donesl podepsanou od rodičů. Pak žádost dokončíte.
   Stav - Vytvořeno: Dokončené žádosti je možné pouze prohlížet. Vytvořená žádost čeká v košíku na zařazení do konkrétní platby.
   Stav - Čeká na úhradu: Žádost byla řádně vložena do platebního příkazu a čeká se na připsání peněz na účet ČJF.
   Stav - Čeká na schválení: Žádost je u oblastního sekretáře a čeká na kontrolu zadaných údajů a dokončení procesu schvalování dle Registračního a přestupního řádu.
   Stav - Dokončeno: Žádost je dokončena a osoba je plně registrována jako člen ČJF.  12. Osobu vidíte v seznamu osob subjektu.

  13.  Pokud se osoba "reaktivuje" tedy vstupuje po nějaké přestávce znovu do ČJF, její funkce jsou v JIS již zadány a po schválení členství bude možné samostatnou žádostí požádat o aktivaci licence a všech funkcí. U nových osob bude možné o licenci požádat jakmile jsou funkce v JIS přidány oblastním sekretářem. O licenci lze žádat z karty osoby nebo přes "Hromadnou žádost". Viz Kapitola I.