Přihlásit se

Osoba: Veronika Myslivečková, JK Dálkoplaz, z.s. (MH0384), H, B2248

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Vytrvalost, Instruktor-specialista
Jezdec - Vytrvalost
Rozhodčí - Vytrvalost, Základní
Garant - ZZVJ - 4/5
E
Stříbrný výkonnostní odznak - vytrvalost
Role v JIS
Korespondent
JK Dálkoplaz, z.s. - korespondent, statutární zástupce
Oblíbené závody (3)

Vytrvalost