Přihlásit se

Osoba: Dominika Moudrá, Stáj Moudrý (MB0115), B, B2503

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Stavitel - Skoky, Stavitel parkurů III. třídy
Stavitel - Všestrannost, Stavitel parkurů a tratí III. třídy
C
Bronzový výkonnostní odznak - všestrannost
Role v JIS
Jezdec, Sportovní zástupce
Stáj Moudrý - jezdec, sportovní zástupce

Koně

Subjekty