Přihlásit se

Osoba: Irena Strnadová, SHOWPAL EQUITEAM (MF0249), F, B3259

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
SHOWPAL EQUITEAM - jezdec

Koně

Subjekty