Přihlásit se

Osoba: Lucie Smrčková, Stáj Urban z.s. (MA0046), A, B3265

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
Stáj Urban z.s. - jezdec

Koně

Subjekty