Přihlásit se

Osoba: Alena Kozojedová, Sportovní klub Borová, z.s (MC0215), C, C1540

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Sportovní odznak pony

Všestrannost