Přihlásit se

Osoba: Ondřej Pospíšil, Stáj Dvůr Židovice (ME0061), E, E0549

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Stavitel - Skoky, Stavitel parkurů II. třídy
Garant - ZZVJ - 7/7
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Garant