Přihlásit se

Osoba: Markéta Lehmanová, None (), , E1250

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Korespondent
JK QUELLA, z.s. - korespondent, statutární zástupce

Koně

Subjekty