Přihlásit se

Osoba: Veronika Špačková, Jezdecký klub Tachov (MD0015), D, F4085

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS

Jezdec

Koně

Subjekty