Přihlásit se

Osoba: Veronika Špačková, WinnerHorses.eu (MB0468), B, F4085

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Jezdec
WinnerHorses.eu - jezdec

Skoky