Přihlásit se

Osoba: Simona Fialová, Alena Štěpánková (ML0148), L, G3309

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty