Přihlásit se

Osoba: Radka Banašová, EQUICENTRUM, spol. s r. o. (MH0099), H, H3520

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
EQUICENTRUM, spol. s r. o. - jezdec

Drezura