Přihlásit se

Osoba: Nina Kaločová, EQUICENTRUM, spol. s r. o. (MH0099), H, H3664

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.
EQUICENTRUM, spol. s r. o. - jezdec

Koně

Subjekty