Přihlásit se

Osoba: Karolína Liďáková, Jezdecký klub MUSTANG (MH0218), H, H3963

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
Jezdecký klub MUSTANG - jezdec

Drezura